Kuinka mukaan?

Kulttuurin unelmavuosi on koko Mikkelin yhteinen! Mukaan pääsee monella eri tavalla: voit kertoa meille oman toiveesi tai ideasi, hakea mukaan esiintyjäksi, ilmoittaa oman tapahtumasi mukaan Kulttuurin unelmavuoden kokonaisuuteen tai kertoa meille osaamisestasi kulttuurin ja taiteen alalla. Tärkeimpänä kaikista, voit olla mukana kokemassa Mikkelin yhteistä kulttuurin juhlaa koko vuoden ajan!  

Tapahtumavuoden sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Ohjelmasuunnittelu rakentuu neljän vuodenajan mukaisiin jaksoihin, joissa mukana pidetään Etelä-Savon tärkeät teemat metsä, ruoka ja vesi.

Meille kulttuuria ovat kaikki sen osa-alueet: esittävät taiteet, audiovisuaalinenkulttuuri, kirjallisuus, muotoilu ja arkkitehtuuri, visuaaliset taiteet, kädentaidot, museot ja kulttuuriperintö, kulttuuritapahtumat sekä alueen ruokakulttuuri. Etsimme uusia yhteistyömahdollisuuksia yhdistämällä ennalta-arvaamattomia kulttuurin osa-alueita ja toimijoita keskenään. Haluamme löytää ja juurruttaa uusia toimintatapoja Mikkelin kulttuuritarjontaan.

Kulttuuri voi yllättää kokijansa myös missä ja milloin vain, täysin odottamatta.

 

Haluamme Sinut mukaan Kulttuurin unelmavuoden toteuttajaksi!

Alta löydät listattuna tavat, joilla voit tällä hetkellä tulla mukaan. Etsimme esiintyjiä Kirjaston Kulttuurikahvilaan sekä hankkeen esiintyjäpankkiin, keräämme ja julkaisemme tietoa mikkeliläisistä kulttuurin- ja taiteentekijöistä sekä haemme sisältöä alkuvuodesta starttaaviin, koko vuoden ajalle sijoittuviin Kulttuuritupsahduksiin. Keräämme edelleen myös ideoita ja toiveita siitä, mitä Kulttuurin unelmavuoden tulisi pitää sisällään. 

Lisäksi voit ilmoittaa meille oman tapahtumasi, jonka haluat näkyvän osana Kulttuurin unelmavuotta ja sen yhteismarkkinointia. Tarkemmat tiedot sisällöistä, hakemisesta ja ohjeistukset löytyvät alta.  

Haemme esiintyjiä tapahtumavuodelle. Esiintyjiä etsitään yleiseen esiintyjäpankkiin eri tapahtumiin. Hakeutuminen esiintyjäpankkiin ei vielä sido kumpaakaan osapuolta, mutta helpottaa esiintyjäkartoitusta. Esiintyjille ei ole ikärajaa. Esityksestä maksetaan korvaus. Kulttuurin unelmavuosi -hanke ostaa esitykset ostopalveluna. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa esityksen kesto ja tekijän tausta, onko kyseessä ammattilainen vai harrastaja. 

HUOM! Ilmoita esityksen tiedot-kohdassa y-tunnuksesi. Jos sinulla ei ole y-tunnusta ja/tai et maksa YEL-maksuja, niin ilmoita siitä ennakkoon meille samassa kohdassa. Tämä ei ole este toteutukselle, mutta meidän on hyvä tietää tästä jo etukäteen. Eläkemaksu (JuEL) peritään laskutettavasta summasta. 

  Kulttuurikahvila on Mikkelin pääkirjastolla kerran kuussa järjestettävä tapahtuma, jossa nähdään ja kuullaan paikallisia esiintyjiä lämpimän kahvikupposen äärellä. Tarkoituksena on rikastuttaa kirjaston tapahtumatarjontaa ja nauttia mikkeliläisten taiteen ja kulttuurintekijöiden osaamisesta matalalla kynnyksellä. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Kuka vain taiteen ja kulttuurin tekijä voi hakea mukaan esiintymään. Esiintyjiksi etsitään taitajia kaikilta aloilta, ammattilaisista ja harrastajista. Kulttuurikahvila on avoinna klo 14–18 ja kahvilan aukioloaikana esiintymässä voi olla useampi toimija. Haku tapahtuu tämän lomakkeen kautta.Paikan päällä on kevyt äänentoisto järjestävän tahon puolesta.  

   KULTTUURITUPSAHDUSTEN HAKU ON PÄÄTTYNYT.

   Valinnat tehdään syyskuun alussa.

   Kulttuuritupsahdukset ovat luovan alan toimijoiden tarjoamia taide- ja kulttuurialan sisältöjä, jotka valitaan hakemusten perusteella ja toteutetaan ostopalveluna. Hakijoina voivat olla kulttuurialan ammattilaiset: yksittäinen itsensä työllistävä taiteilija, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset. Kulttuuritupsahdus mahdollistaa kulttuurin kohtaamisen, kokemisen tai tekemisen. Toteutustapoja ei rajata, niitä voivat olla esimerkiksi esiintymiset, osallistavat työpajat, tila- tai ympäristötaiteet. Kulttuuritupsahduksiin haetaan sisältöjä useilta toimijoilta toisistaan erillisiin toteutuksiin. Tarkoituksena on mahdollistaa luovan alan toimijoiden ammatillista työskentelyä ja oman osaamisen esilletuomista sekä luoda matalan kynnyksen kulttuurikokemuksia, jotka rohkaisevat ihmisiä jälleen kulttuurin sekä tapahtumien pariin. 

   Valinnoissa arvioidaan sisällön soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle ja terveysturvallisuuden huomioiminen. Kulttuurin unelmavuosi vastaa hakemuksien käsittelystä ja valinnoista. 

   Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Toteuttajien vastuulla on valmistella tarvittavat materiaalit viestintää ja markkinointia varten. Tupsahdusten ohella voi markkinoida omaa tuotettaan tai palveluaan.  Kulttuuritupsahdusten haku etsii toteutettavia ostopalveluita, kyseessä ei ole työsuhteinen toimeksianto. Valitut toteuttajat laskuttavat 1 500 euroa + alv sisältöjen toteutuksesta ja kyseinen summa sisältää kaikki toteutuksen kulut, esimerkiksi matkakulut, tarvittavan kaluston ja toteuttajat. 

    

   Hakulomakkeen kysymyksiin voit tutustua etukäteen, löydät ne täältä:

   1 .Hakija

   2 . Y-tunnus 

   3. Yhteyshenkilö 

   nimi, puh, sähköpostiosoite

   4. Osoite 

   katuosoite, postinumero ja –toimipaikka

   5. Osaaminen ja referenssit (tarvittaessa oltava todennettavissa) 

   Kerro omasta osaamisestasi ja kuvaile aiempia toteuttamiasi kulttuurisisältöjä. 

   6. Esittely toteuttajasta

   Markkinointia varten

   7. Tupsahduksen nimi 

   8. Tupsahduksen alkamis- ja päättymispäivämäärä 

   9. Toteuttamisalue 

   kerro, missä Mikkelin alueella toteutetaan 

   10. Tupsahduksen kuvaus 

   Kirjoita lyhyt tiivistelmä Tupsahduksen sisällöstä eli keskeiset toimenpiteet, tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja vaikutukset.

   11. Tavoitteet 

   Kuvaa, miten Tupsahdus edistää hyvinvointia tai kulttuurin saavutettavuutta? Luoko Tupsahdus uusia yhteistyömalleja? Onko sillä muita tavoitteita? Mikä Tupsahduksessa on uutta tai erilaista?

   12. Kohderyhmä(t) 

   Nimeä tahot, joihin toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat. Kohderyhmä voi koostua luonnollisista henkilöistä ja/tai organisaatioista. Nimeä myös mahdolliset tahot, jotka hyötyvät toteutuksesta välillisesti tai joiden toimintaan toteutus vaikuttaa. Arvioi Tupsahdukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä. 

   13. Toteutus 

   Kuvaa toimenpiteet mahdollisimman konkreettisesti: kuka tekee, missä, kenen kanssa ja milloin. Mainitse myös yhteistyötahot ja yhteistyön muodot. Miten terveysturvallisuus otetaan huomioon?

   14. Tulokset 

   Kuvaa konkreettisesti tulokset, joita Tupsahduksella saavutetaan (määrälliset ja laadulliset). Miten Tupsahduksen onnistumista arvioidaan?

   15.  Vaikutukset 

   Mitä vaikutuksia saavutetuilla tuloksilla on? Onko kohteena olevaa toimintaa tarkoitus jatkaa Kulttuurin unelmavuoden 2022 päättymisen jälkeen ja miten saatuja tuloksia tai kokemuksia aiotaan hyödyntää jatkossa?

   Kulttuurin unelmavuosi tuo luovalla alalla toimivia tekijöitä tutuksi yleisölle sosiaalisen median kanaviensa kautta. Julkaisemme tekijäesittelyitä, jolloin mahdollisten toimijoiden, tekijöiden ja yleisön on helpompi löytää toisensa Mikkelin alueella.

   Jätä tietosi ja esittely alla olevaan lomakkeeseen. Voit kirjoittaa valmiin tekstin tai antaa vain perustiedot, me valmistelemme lopullisen tekstin ja kysymme tarvittaessa lisätietoja.

   Kuvien toimittamisesta sovitaan erikseen.

    Oletko järjestämässä tapahtumaa, jonka haluat osaksi Kulttuurin unelmavuotta? Kulttuurin unelmavuosi kerää kaikki halukkaat tapahtumat saman kulttuurisateenvarjon alle ja tuo tapahtumia ihmisten tietoon. Ilmoita tapahtumasi osaksi Kulttuurin unelmavuotta tällä lomakkeella! 

     Onko sinulla joku idea tai toive – ajatus siitä, miltä kulttuurin unelmavuosi voisi Mikkelissä näyttää? Ideoita ja toiveita otamme vastaan enemmän kuin mielellämme. Ideasi voi olla pieni tai suuri, melkein valmis tai vasta alkuajatus. Voit itse olla kulttuuritoimija, kulttuurin harrastaja, ahkera kulttuurin kuluttaja tai täysin kulttuurikokematon, mikkeliläinen, kesäasukas, aikuinen, lapsi tai ihan mitä vain siltä väliltä. Anna ideoidesi kuplia – me nappaamme niistä parhaat!  

      HAKU KULTTUURIN NÄYTEIKKUNOIHIN ON PÄÄTTYNYT! Ilmoitamme mahdollisesta jatkohausta kanavissamme.

      Kulttuuri ja taide tuodaan keskelle Mikkelin keskustaa, kun Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hanke tarjoaa Mikkelin lääninhallituksen lasikäytävät eli lasikot taiteen ja kulttuurin ammattilaisten käyttöön pop up -toimintaanLasikoista tulee kevään ajaksi eläviä kulttuurin näyteikkunoita, joiden sisältö vaihtuu tasaisin väliajoin. Tiloihin on mahdollista tuottaa näyttelyitä, erilaisia esityksiä tai performanssejaLasikot ovat taiteen käytössä helmikuusta toukokuun loppuun.  

      Hae mukaan sisällöntuottajaksi täältä