Mikkeliin Kulttuurin unelmavuosi 2022

Mikkelin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue toteuttaa Mikkelin Kulttuurin unelmavuosi -hankkeen vuodelle 2022. Hanke on lähtenyt liikkeelle osana Saimaa-ilmiö2026:n keskuskaupunkien kesken jaettuja kulttuurin unelmavuosia. Mikkeli toimii oman kulttuurin unelmavuoden toteuttajana ensimmäisenä, vuonna 2022. 

Kulttuurin unelmavuoden tavoitteena on parantaa kulttuurin saavutettavuutta Mikkelissä ja nostaa sen näkyvyys uudelle tasolle. Tarkoituksena on aktivoida alueen toimijoita sekä kulttuurin harrastajia ja kuluttajia. Hankkeen kautta halutaan löytää uusia toimialat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka voidaan juurruttaa osaksi Mikkelin kulttuurikenttää. Hanke tukee Mikkelin kaupungin strategista päämäärää hyvin voivasta Mikkelistä, jossa painopisteet ovat yhteisöllisyydessä sekä aktiivisessa ja hyvinvointia tukevassa arjessa. Aktiivinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa luottamusta itseen ja elämään. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021-31.3.2023. Ensimmäisenä vuonna (2021) asukkaat ja toimijat pääsevät vahvasti osallistumaan sisällön suunnitteluun. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset. Kulttuuri halutaan tuoda keskelle arkea niin, ettei kulttuurin pariin tarvitse aina hakeutua. Kulttuuri voi yllättää kokijansa mistä vain, milloin vain ja myös täysin huomaamatta. Ohjelmasuunnittelussa otetaan huomioon kaikki kulttuurin ja taiteen osa-alueet: esittävät taiteet, audiovisuaalinen kulttuuri, kirjallisuus, muotoilu ja arkkitehtuuri, visuaaliset taiteet, kädentaidot, museot ja kulttuuriperintö, kulttuuritapahtumat sekä alueen ruokakulttuuri. Paikallisten toimijoiden lisäksi hankkeella tuodaan Mikkeliin valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurielämyksiä ja Saimaa-ilmiö2026 yhteistyön myötä kansainvälistä sekä maakunnallista toimintaa.  

Hankkeen toimintavuosi 2022 aloitetaan uudenvuoden aatosta 2021 päättyen seuraavaan vuoden vaihteeseen. Toimintavuosi rakentuu neljän vuodenajan mukaisiin jaksoihin, joissa mukana pidetään Etelä-Savon maakuntastrategian mukaiset teemat metsä, ruoka ja vesi.  

Mikkelin kulttuurin unelmavuoden päätavoitteet ovat kulttuurin vahvistaminen, kulttuuri-, taide- ja tapahtuma-alan työllistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen alueella. Tavoitteena on luoda uusi, toimiva toimintamalli, joka toimii esimerkkinä muille kaupungeille. Hanke edistää kokonaisvaltaisesti sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, yhdenvertaisuutta sekä taloudellista kestävyyttä aineettomien tuotteiden ja palveluiden myötä. 

Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Mikkelin kaupunki.