Kulttuuritupsahdusten viimeinen haku alkaa 15.8.

Mikkelin kulttuurin unelmavuosi 2022 -hanke hakee kulttuuritupsahduksia elokuussa viimeistä kertaa!

Kulttuuritupsahdukset ovat luovan alan toimijoiden tarjoamia taide- ja kulttuurialan sisältöjä, jotka valitaan hakemusten perusteella ja toteutetaan ostopalveluna. Hakijoina voivat olla kulttuurialan ammattilaiset: yksittäinen itsensä työllistävä taiteilija, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset. Kulttuuritupsahdus mahdollistaa kulttuurin kohtaamisen, kokemisen tai tekemisen. Toteutustapoja ei rajata, niitä voivat olla esimerkiksi esiintymiset, osallistavat työpajat, tila- tai ympäristötaiteet. Kulttuuritupsahduksiin haetaan sisältöjä useilta toimijoilta toisistaan erillisiin toteutuksiin. Tarkoituksena on mahdollistaa luovan alan toimijoiden ammatillista työskentelyä ja oman osaamisen esilletuomista sekä luoda matalan kynnyksen kulttuurikokemuksia, jotka rohkaisevat ihmisiä jälleen kulttuurin sekä tapahtumien pariin.

Nyt tupsahduksia haetaan ajalle 1.10.-31.12.2022. Hakuaika alkaa 15.8. ja päättyy 28.8. Valinnat tehdään syyskuun alussa.

Valinnoissa arvioidaan sisällön soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle ja terveysturvallisuuden huomioiminen. Kulttuurin unelmavuosi vastaa hakemuksien käsittelystä ja valinnoista.

Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Toteuttajien vastuulla on valmistella tarvittavat materiaalit viestintää ja markkinointia varten. Tupsahdusten ohella voi markkinoida omaa tuotettaan tai palveluaan.

Kulttuuritupsahdusten haku etsii toteutettavia ostopalveluita, kyseessä ei ole työsuhteinen toimeksianto. Valitut toteuttajat laskuttavat 1 500 euroa + alv sisältöjen toteutuksesta ja kyseinen summa sisältää kaikki toteutuksen kulut, esimerkiksi matkakulut, tarvittavan kaluston ja toteuttajat.

Hakulomake nettisivuilla aukeaa 15.8. Hakulomakkeen kysymyksiin pääsee tutustumaan etukäteen TÄÄLLÄ