Mikkelille laaditaan kulttuuriohjelma

Osana Kulttuurin unelmavuotta 2022 Mikkelin kaupungille laaditaan kulttuuriohjelma. Sen tavoitteena on selkeyttää Mikkelin kaupungin kulttuuritarjonnan roolia ja merkitystä osana kaupungin hyvinvointia ja elinvoimaa tuottavia palveluita.

Mikkelin kulttuuriohjelmassa pyritään linjaamaan ne kulttuuripalvelut ja kulttuurin tukemisen tavat, joita Mikkelin kaupunki toteuttaa ja ylläpitää osana pysyvää palvelutarjontaansa. Ohjelman myötä laaja-alaiset kulttuuripalvelut tunnustetaan osaksi kaupunkistrategian tavoitteita tukevaa palveluverkkoa.

Ohjelmatyö käynnistetään työpajoissa, joihin kutsutaan paikalliset taiteen ja kulttuurialan toimijat ja harrastajat. Kaikki mikkeliläiset pääsevät kertomaan näkemyksensä joulukuussa avautuvassa kyselyssä. Kulttuuriohjelma on tarkoitus saattaa valmiiksi maaliskuun loppuun  mennessä 2023. Ohjelmatyöryhmässä Mikkelin kaupungin puolesta ovat mukana yleiset kulttuuripalvelut, museot, kansalaisopisto, kirjasto ja kaupunginorkesteri.

Kulttuuriohjelman työpajat:

  1. VOS- ja muut institutionaaliset toimijat 3.11. klo 9-12/ Virastotalo Ilmoittaudu tästä 
  2. Yhdistystoimijat, harrastajat 9.11. klo 16.30-19/ Mikkeli-sali Ilmoittaudu tästä 
  3. Taiteilijat, taiteen ja kulttuurin ammatinharjoittajat, yrittäjät 10.11. klo 16.30-19/ Virastotalo Ilmoittaudu tästä 
  4. Kulttuurin tulevaisuustyöpaja Ilmoittaudu tästä 
    • 1.12. klo 16.30-19/ Mikkeli-sali TAI
    • 13.12. klo 16.30-19/ verkossa teams-kokous

 

Kuva: Kontrastia/Pihla Liukkonen